65 éve együtt a
természettel!

line decor
  
line decor
 
Támogatóink:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Kövess itt is!

 

<
 
 
 


 
 
Bemutatkozunk:

"Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől
kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük"
Mikszáth Kálmán

1955. november 28-án egy sokat túrázó 18 fős csoport úgy döntött, hogy Természetjáró Szakosztályt alapít, abból a célból, hogy a túrázást szervezett formában kínálhassák azoknak, akik kedvet éreznek a rendszeres erdei sétához, és szeretnének sok akár távolabbi természeti területeket bejárni. Így megalakult az egyesületünk őse a Vörös Meteor Sportkörön belül a Természetjáró Szakosztály. A szakosztály tagjai első időben a pénzintézetek dolgozóiból állt, ez a nevünkben is szerepelt. Az évtizedek alatt a nevünk többször változott, de legfőbb célkitűzésünk, a természetjárás mindig megmaradt.

Meg kell említeni az alapítókból néhányat, akik fő mozgatói voltak: Liszt Ferenc elnök, Nickl Győző, Varró Gusztáv, és Németh Gyula. Németh Gyula 1960 tól 2003-ig elnökként vezette az egyesületet. A szakosztályt a korabeli sajtó -1980-ban- a megye legnagyobb létszámú szakosztályának említette, akkor a taglétszáma 1051 fő volt, sok tagja tevékenykedett a városi, a megyei, sőt az országos szövetségekben is. Jelenlegi taglétszáma: 247 fő, most is a megye legnépesebb turistaszervezete. A szervezet mai neve Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület, 1998-tól közhasznú szervezetként működik, így a túrák többsége nyitott, azokon bárki részt vehet. A „nyílt túrák” résztvevői 50 %-ban vendégként túráztak, túráznak. Büszkék vagyunk az elmúlt 65 évre, amely alatt több tízezer túrát szerveztünk.

Idézni szeretném Eötvös Lóránd tudós gondolatait, aki a Magyar Turista Egyesület első elnöke volt:

„Turista az, aki útra kel azért, mert gondjainak sokasága közepette álmaiban feltűnik előtte egy olyan szebb világ, amelyben zöldebb a fű, kékebb az ég, magasabbak a hegyek, szebbek a házak, barátságosabbak az emberek, s aki ez álomkép eredetijét, fáradságtól vissza nem riadva keresi - keresi, talán soha meg nem találja, de azért jókedvét el nem veszti, hiszen örömét éppen ez a keresés teszi.”


Igen, igaza van Eötvösnek, mert a turista önzetlen teremtmény, annak örül, ha másoknak is örömöt okozhat, amellyel a nemzetnek tesz igaz szolgálatot azzal, hogy a természetjárók akarva-akaratlan számtalan természettudományi, történelmi, kulturális ismeretre tesznek szert. A túrák során megismerik országunkat, népünket, egyszóval, hazánkat, ez az igazi hazaszeretet legtisztább forrása.

Vérteskozmai turistaházunk a természetbarátok körében országos ismertségnek örvend, azt szívesen keresik fel a turisták távolabbi vidékekről is. Gyönyörű környezetben van a Németh Gyuláról elnevezett turistaház, vendégház ami egy parasztház.

Európai Uniós támogatással felújítva, korszerű belsővel fogadjuk a turistákat, a pihenni vágyó családokat. Az egyesületünket kezdettől fogva az együvé tartozás, a közös túrázás adta lehetőségekből fakadó összetartó erő, a társas együttlét öröme hatja át.

Ebből fakad túráink kedveltsége és a természetjárás népszerűsítését, a természet és a környezet, valamint az egészség megóvását, ismereteink bővítését célzó kezdeményező készségünk. Az elmúlt években átlagosan évi 300 túrát vezettünk, melyeken összesen 3.000 fő vett részt.  A túrákat 22 aktív túravezető szervezi. Csatlakozz hozzánk, olvasd el alapszabályunkat!

Egyesületünk vezetősége:
Elnök: Varga János
Elnök helyettesek: Mátrainé Németh Erika és Tallárom János
Elnökség tagjai: Pintér József, Kakas Zsuzsa, Csordásné Wurcinger Mária és Koszpek Józsefné
Felügyelő bizottság: Kadlecsik Ibolya, Izsó Lászlóné és Pingicerné Szalóki Éva